Neurexan. Meer ontspannen overdag, beter slapen 's nachts

Door de constante aanwezigheid van online kanalen zoals sociale media, apps en door snelle veranderingen in onze levenswijze, voelen we vandaag de dag al sneller druk dan vroeger. Wegens overvolle agenda’s vliegen de uren, dagen en jaren voorbij. We voelen druk om te presteren zowel op privé- als op werkvlak. Het is soms moeilijk om nog rust te vinden met de drukke werkdagen, dagelijkse files, hobby’s en de vele sociale verplichtingen. Deze levensstijl veroorzaakt vaak een vicieuze cirkel waarbij je overdag onrustig bent en ’s avonds moeite hebt om goed in te slapen. Door te piekeren zal u moeilijker de slaap kunnen vatten en deze onrust heeft een negatieve invloed op uw slaap.

Neurexan kan u helpen om die vicieuze cirkel te doorbreken. Neurexan verlicht nerveuze onrust en slaapproblemen.

Neurexan® – Meer ontspannen overdag, beter slapen 's nachts

Eigenschappen van Neurexan

Eigenschappen van Neurexan

Hoe werkt Neurexan?

Door de vicieuze cirkel van nerveuze onrust, spanning en weinig slaap te doorbreken, helpt Neurexan u om overdag meer te ontspannen, maar ook om 's nachts beter te slapen.

Vicieuze cirkel van nerveuze onrust

We worden elke dag geconfronteerd met spanningen en onrust. Deze kunnen het gevolg zijn van repetitieve alledaagse ervaringen (bv. verkeersdrukte, prestatiedruk, werkdruk, lawaai) die op je blijven inspelen, maar ook van ingrijpende gebeurtenissen (bv. rouw, gezondheidsklachten, relationele problemen).

Na verloop van tijd begin je ook ’s avonds te piekeren. Je slaapt daardoor ’s nachts minder goed en staat nog vermoeider op. Zo start een negatieve spiraal, die een vicieuze cirkel wordt.

Wat zit er in Neurexan

Wat zit er in Neurexan

Gebruik van Neurexan

Gebruik van Neurexan
 • Volwassenen & Adolescenten (12-18 jaar):
  • Bij acute klachten: 1 tablet om het ½-1u, max. 12 tabletten per dag
  • Gebruikelijke dosering: 3 x 1 tablet per dag
 • Kinderen (6-11 jaar):
  • Bij acute klachten: 1 tablet om de 1-2u, max. 8 tabletten per dag
  • Gebruikelijke dosering: 2 x 1 tablet per dag
 • Kinderen (2-5 jaar):
  • Bij acute klachten: 1 tablet om de 1-2u, max. 6 tabletten per dag
  • Gebruikelijke dosering: 1 à 2 x 1 tablet per dag

Vraag raad aan uw arts of apotheker.

Downloads

Neurexan brochure
FAQ's
FAQ's
Hoe moet ik Neurexan gebruiken?

Als volwassene en adolescent (≥12 jaar): tijdens een acute fase overdag of 's avonds neem je gerust 1 tablet om het half uur tot 1 uur (max. 12 tabletten per dag). De gebruikelijke dosering bedraagt 3 tabletten Neurexan per dag. Het wordt aanbevolen de tabletten in de mond te houden tot ze zacht worden, voor ze in te slikken. Zie bijsluiter voor de dosering bij kinderen of bij acute klachten.

Helpt Neurexan me op momenten die nerveuze onrust veroorzaken?

Ja, Neurexan helpt u om rustiger om te gaan met dergelijke momenten. Een drukke agenda, prestatiedruk, examens, dagelijkse frustraties, persoonlijke problemen of angsten kunnen allemaal nerveuze onrust en slaapproblemen veroorzaken. Neurexan helpt in dit soort gevallen.

Kan ik Neurexan samen met andere geneesmiddelen innemen?

Neurexan wordt goed verdragen en er werden geen interacties met andere geneesmiddelen gerapporteerd. Bij twijfel vraagt u best raad aan uw apotheker of arts.

Mag ik Neurexan gebruiken wanneer ik zwanger ben?

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Er zijn van Neurexan geen gegevens beschikbaar over het effect op de vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding. Er wordt geen invloed op de vruchtbaarheid, zwangerschap of borstvoeding verwacht. Voor zover bekend kan Neurexan gedurende de zwangerschap en de periode van borstvoeding in de aanbevolen dosering worden gebruikt.

Zijn er contra-indicaties bekend voor Neurexan? Indien ja, welke?

Neurexan-tabletten bevatten lactose. Indien u lactose-intolerant bent, raadpleegt u best eerst uw apotheker of arts.

Kan ik Neurexan op een lege maag innemen?

Ja, Neurexan lost op in de mond en bevat geen bestanddelen die voor maagklachten kunnen zorgen. U kunt het dus bij de maaltijd of op andere tijdstippen innemen, zelfs op een lege maag.

Veroorzaakt Neurexan slaperigheid?

Er zijn geen bijwerkingen zoals slaperigheid of futloosheid bekend van Neurexan.

Bevat Neurexan hormonen?

Nee, Neurexan bevat geen hormonen.

Zal mijn gedrag veranderen wanneer ik Neurexan gebruik?

Neurexan heeft een ontspannend, rustgevend en slaapbevorderend effect. Uw gedrag of karakter zullen niet veranderen wanneer u Neurexan gebruikt.

Hoe kan één product me overdag productief houden en me tegelijkertijd een betere nachtrust geven?

Neurexan heeft een rustgevend en ontspannend effect, waardoor uw slaapkwaliteit er ook op vooruitgaat. Het veroorzaakt geen slaperigheid en is dus op beide vlakken doeltreffend: het houdt u overdag ontspannen, maar productief en helpt u 's nachts beter te slapen.

Kan ik Neurexan aanbevelen aan vrienden en familieleden? Of moeten ze eerst een arts raadplegen?

Neurexan is een geneesmiddel dat vrij verkrijgbaar is en goed verdragen wordt. Er is geen voorschrift voor nodig en is dus zo bij de apotheker te verkrijgen. Indien de symptomen blijven aanhouden, dient er wel een arts te worden geraadpleegd.

Kan ik Neurexan bij de apotheker kopen?

Ja, Neurexan is een geneesmiddel voor zelfmedicatie. U kunt het dus zonder voorschrift kopen bij de apotheker.

Wat gebeurt er als ik te veel Neurexan-tabletten inneem?

Er werden geen gevallen van overdosis gerapporteerd. Hebt u de aanbevolen dosering overschreden? Raadpleeg dan uw apotheker of arts.

Vermindert het effect van Neurexan door het gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen of voedingssupplementen?

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het effect van Neurexan wordt verkleind in combinatie met andere geneesmiddelen of voedingssupplementen.

Moet ik rekening houden met mijn allergieën, zoals lactose-intolerantie?

Neurexan-tabletten bevatten lactose. Indien u lactose-intolerant bent, raadpleeg uw apotheker of arts.

Mag ik met de wagen rijden of zware machines bedienen wanneer ik Neurexan gebruik?

Er werd geen invloed op het besturen van een wagen of het gebruiken van machines gerapporteerd.

Betaalt mijn mutualiteit Neurexan terug?

Neurexan wordt door de mutualiteiten terugbetaald op vertoon van een BVAC-attest. Neem contact op met uw mutualiteit om te weten te komen of u daarvoor in aanmerking komt en vraag het BVAC-attest aan bij uw apotheker.

Meer

Vraag raad aan uw arts of apotheker. Homeopathisch geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Heel Belgium NV.